Make your own free website on Tripod.com

Programlar ve Amaçları:

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı

Gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş yaşamı koşullarına uygun bilgisayar, faks gibi büro makinelerini tekniğine uygun biçimde kullanabilen, her türlü haberleşme, yazışma, dosyalama işlemlerini yapabilen ve yönetici ile çalışanlar, iş ilişkileri, müşteri koordinasyonunu sağlayabilecek düzeyde bilgi, beceri ve davranışlara sahip elemanlar yetiştirmektir.

Bilgisayar, Yabancı Dil, Daktilo, Ticari İletişim, Muhasebe, Sekreterlik Teknikleri, Etkin Konuşma gibi mesleki derslerin yanında; kentin seçkin kuruluşlarında uygulama yapmaktadırlar. Yine sektörde II. yarıyıl sonunda 60 iş günü, IV yarıyıl sonunda isteğe bağlı olarak 60 işgünü Endüstriye Dayalı Öğretim yapmaktadırlar.

Turizm ve Otelcilik Programı

Konaklama sektörünün yiyecek-içecek, önbüro, kat hizmetleri bölümlerinde fiilen çalışabilecek, gerektiğinde bölüm yöneticiliği görevini üstlenmeye aday, bilgi, beceri ve davranışa sahip elemanlar yetiştirmek bu programın amacıdır. Bu amaca yönelik olarak; Genel Turizm Bilgisi, Muhasebe, Ön Büro Yönetimi, Yiyecek ve İçecek Yönetimi ve Servisi, Kat Hizmetleri Yönetimi, Bilgisayar, İletişim, Turizm Pazarlaması, İnsan Kaynakları Yönetimi ve diğer mesleki derslerinin yanında; III. ve IV. yarıyıllarda, Dört ve Beş yıldızlı Otellerde uygulama yaptırılır. Benzer şekilde II. yarıyıl sonunda 60 iş günü, ayrıca IV. Yarıyıl sonunda ise isteğe bağlı olarak 60 iş gününü kapsayan Endüstriye Dayalı Öğretim sektörde yapılmaktadır.

Muhasebe Programı

Muhasebe programının amacı; işletmelerde meydana gelen ve para ile ifade edilebilen işlemleri kayıtlara geçirerek bunlardan doğan sonuçları saptama ve yorumlama işlerinin yürütülmesini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak; Muhasebe, İş yazışmaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali Ekonomik Planlama ve Kontrol, Muhasebe Teknik ve Kuralları gibi derslerin yanında; II. yarıyıl sonunda 60 iş günü, ayrıca IV. Yarıyıl sonunda ise isteğe bağlı olarak 60 iş gününü kapsayan Endüstriye Dayalı Öğretim sektörde yapılmaktadır. Mezunlar Serbest Muhasebeci olabilmektedirler.

İşletmecilik Programı

Bu programın temel amacı; işletmelerimizin belirli pazarlarda yer alabilmesi için ihtiyaç duydukları, becerili, bilgili ve eğitilmiş “ARA İNSAN GÜCܔnü yetiştirmektir. Ayrıca, işletmenin iç düzeni ve çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör hakkında öğrencileri bilgili kılmak bölümün amaçları arasındadır. İş yaşamının ihtiyaç duyduğu kaynakların nasıl sağlandığı, planlamasının nasıl sağlandığı ve denetiminin nasıl gerçekleştirildiği konusunda öğrenciler bilgilendirilir. Bu programda; ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkileyen konuları içeren dersler, uygulamalı ve teorik olarak verilmektedir. Genel işletmecilik konularına ek olarak; İşletme Yönetimi, Muhasebe, Hukuk, Bilgi İşlem ve Teknolojisi, İletişim Teknikleri, Pazarlama, Satış Teknikleri, Mali Planlama ve Kontrol, İnsan Kaynakları Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Yabancı Dil derslerini teorik ve uygulamalı olarak alırlar. II. yarıyıl sonunda 60 iş günü, ayrıca IV. Yarıyıl sonunda ise isteğe bağlı olarak 60 iş gününü kapsayan Endüstriye Dayalı Öğretim sektörde yapılmaktadır. Mezunlar, İşletmelerin satış, satınalma, personel ve muhasebe bölümlerinde çalışabilmektedirler.

geri.gif (1340 bytes)